ANA SINIFI

 

 

 

 

OKUL   ÖNCESİ   EĞİTİMİN   ÖNEMİ 

Okul  öncesi  eğitimin amacı ; çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmak, özgüven aşılamak , potansiyelini açığa çıkarmak , kendine yetebilen başkasından bağımsız bireyler yetiştirmektir.

Bu dönem çocukların dış dünya ile etkin bir şekilde iletişim kurduğu ve kişiliğinin , zeka gelişiminin % 70 kısmının şekillendiği dönemdir. Bu yüzden çocuklara bu dönemde uygun ve sağlıklı koşullar sağlanmalıdır. Sağlıklı etkileşim koşullarında yetişen çocuklar , daha hızlı ve başarılı bir gelişim göstereceklerdir.

Eğitim – öğretim hayatının ilk adımını atacağı bu dönem , üst basamaklar içinde büyük önem taşımaktadır. Bedensel , psikomotor, sosyal-duygusal,zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı ve çocuğun daha iyisini bulma adına devamlı geliştiği bir dönemdir.

Bu dönemde anne babanın yardımları gelişim adına büyük önem arz etse de anasınıfının yokluğu büyük eksiklik olarak çocukta görülecektir.Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Yapılan araştırmalar çocukların akranlarına göre anasınıfı eğitimini aldıktan sonra 1. Sınıfta daha rahat bir görüntü çizerek okul yaşamına ayak uydurduğu ve ikili ilişkilerde daha başarılı olduğu yönündedir.Bunun ile birlikte okuma yazma eğitimini de daha erken öğrenmektedirler.

Ana okuluna giden bireylerde toplum için olmazsa olmaz erdemler olan ve ciddi sorumluluklar gerektiren yükümlülüklerdeki başarıları ise görmezden gelinmeyecek derecede yüksektir. Saygı , sevgi , paylaşma , iş bölümü , sosyal çevre oluşturma , özgüven , yardımlaşma gibi.

Sonuç  olarak ; okul öncesi önemlidir  ve her çocuk için gereklidir